Monthly Archive: November 2014

0

Tích hợp ElasticSearch với searchkick

Bài viết này sẽ hướng dẫn làm như thế nào để add search với elasticsearch tới Rails app. Elasticsearch là gì ? Elasticseach là một search index, giúp ta index dữ liệu từ database...

 
0

Deploy rails app with heroku

Bạn chuyên lập trình Rails? Vậy thì chắc hẳn là bạn đã từng một lần deploy app lên Heroku, the cloud application flatform có đúng không? Nếu bạn vẫn chưa từng, đừng lo, bài...

 
0

Giới thiệu kiểu dữ liệu ARRAY trong Postgresql với Rails 4

Kiểu dữ liệu array trong postgresql cho phép lưu trữ 1 mảng các giá trị trong database. Cài đặt Tạo migration có dạng như sau:

Tạo index Có 2 loại index cho array,...

 
1

Cách reset password trong postgresql

Đôi khi bạn không nhớ được password postgresql đã set trước đó là gì, cách đơn giản để bạn reset lại như sau:   Cách 1:

  Cách 2:

 

 
0

Release Rails 4.0.11.1 và Rails 4.1.7.1

Hai bản release này chỉ fix lỗi bảo mật sau: Hacker có thể biết được sự tồn tại của một file bất kì trong Action Pack. Chi tiết xem ở https://groups.google.com/forum/#!topic/rubyonrails-security/rMTQy4oRCGk Lỗi bảo mật...