Monthly Archive: December 2014

0

Refactor Rails with Query Object

Trong lập trình với Rails, có những lúc bạn thực hiện những truy vấn phức tạp, và bạn muốn refactor nó thì hãy xem xét Query Object. Mỗi query object chịu trách nhiệm truy...

 
2

Sử dụng Vim editor

Vim là gì ? Vim là một editor common dùng trên hệ điều hành unix, linux   1. Level 1 Mở 1 file dùng vim:

Vim có 2 chế độ là Insert và...

 
1

Sử dụng annotation trong Rails

Với một lập trình viên, việc viết các annotations đôi khi cũng khá quan trọng. Trong bài này sẽ nói về các add annotation trong Rails. Rails hỗ trợ 3 annotation gồm: TODO, FIXME, OPTIMIZE...

 
0

Refactor Rails views với View Object

Clean view trong rails cần thõa mãn các điều kiện sau: Không dùng các lệnh điều kiện như if, else, unless, case Không gọi truy vấn tới Active Record Không xử lý Array/Hash: each,...

 
0

Upgrade Rails to Rails 4.2

Hi all, Vài ngày qua cộng đồng Rails khá sôi động với việc Rails vừa tung bản chính thức 4.2, với một số tính năng nổi bật được liệt kê trong link sau: http://edgeguides.rubyonrails.org/4_2_release_notes.html...

 
0

Set default format Datetime trong Rails app

Để set định dạng format ngày tháng mặc định trong Rails app, chúng ta chỉ cần đơn giản làm các bước sau, việc này sẽ giảm thiểu các thao tác và đoạn code thừa...