Monthly Archive: January 2015

0

Tips hay với Ruby (Updating)

Đối với ngôn ngữ lập trình Ruby, đôi lúc ta có thể khám phá ra nhiều khía cạnh hay đối với cùng bài toán nhưng lại có nhiều cách viết khác nhau, với những...

 
0

Một số lệnh hữu dụng với S3cmd

S3cmd là một tool hỗ trợ quản lý các objecsts trong Amazon S3, cho phép bạn thao tác với các buckets, các files và folders một cách dễ dàng. Xem thêm chi tiết tại http://s3tools.org....