Làm việc hiệu qủa với I18n dùng i18n-tasks gem

Một tip nhỏ giúp bạn cảm thấy thoải mái hơn trong quá trình phát triển apps hỗ trợ multi languages sử dụng I18n.

Cách đơn giản là add

Sau đó với mỗi label bạn chỉ cần định nghĩa t(‘.label’) hoặc I18n.t(‘label’) tại nơi bạn cần hiển thị.

 

Đến một lúc nào đó, bạn chỉ cần chạy lệnh sau:

 

I18n-task sẽ tự động tìm kiếm các nhãn còn thiếu trong file .yml và điền tự động vào, công việc của bạn chỉ đơn giản là phiên dịch cho các nhãn trong file .yml này đúng với ngôn ngữ bạn chọn.

 

Thông tin tin về gem I18n-tasks, bạn vui lòng tham khảo tại link sau.

 

Leave a Reply