Customs Toastr Js với Rails – Part 2: Toastr Js Flash Message With jQuery Ajax Request.

Hi all,

Chúng ta rất thường sử dụng Flash Message để hiển thị các notice, error, hay các thông báo sau 1 action nào đó.

Tuy nhiên việc sử dụng flash thường chỉ hữu ích cho lần request sau đó, tuy nhiên chúng ta vẫn hay sử dụng ajax khá nhiều trường hợp vì những đặc tính không thể chối bỏ của nó, nhìn rất hay vì chỉ ở nguyên page đó.

Ta có thể sử dụng cách hiển thị với file js.erb (hoặc js.haml) như sau:

Tuy nhiên, việc này không mang nhiều tính reuse code trong Rails cũng như nguyên tắc DRY của Rails nói chung.

Cùng custom toastr js để thực hiện việc này nào.

Tạo một modun trong Rails (tùy bạn đặt tên – tùy nơi đặt, mình thường dùng classes hoặc services)

Ok. Và add thêm đoạn code sau vào 1 file javascript nào đó.

=> Done.

Cùng test với 1 action nào đó bạn request ajax nào.

Trong controller sử dụng bình thường như flash không có gì khác cả.

EX:

Mong rằng nó sẽ giúp ứng dụng bạn ngày càng đáp ứng được nhiều nhu cầu người dùng hơn.

Thân,

P/s: bạn cũng có thể custom lại để flash helper js này không chỉ làm việc với jquery và cả với js thuần or 1 lib, hoặc framework js khác.

Update: 07/06/2017

Nếu bạn nào sử dụng với ngôn ngữ tiếng Việt hoặc ngôn ngữ nào dùng Unicode vui lòng chỉnh sửa như sau để hiển thị chính xác nội dung:

Tại dòng:

Chỉnh sửa nội dung thành:

Chỉnh sửa tương tự cho function:

 

2 Responses

  1. Nam says:

    khi em chay javascript error jqXHR.responseJSON undefined

     

Leave a Reply