Monthly Archive: May 2015

0

Export Data to XLS

Nếu bạn đã từng gặp yêu cầu của khách hàng về việc xuất dữ liệu ra định dạng excel (xls) chắc bạn sẽ không còn quá xa lạ với việc này, tuy nhiên nhiều...

 
3

GeoCoder

Trong khi làm việc với các hệ thống mua bán sản phẩm, để hạn chế các nhiều giao dịch từ các quốc gia khác quốc gia bạn muốn cho phép giao dịch, hay đơn...