Monthly Archive: August 2015

0

OpenStruct?

Hi all, Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về một thuật ngữ, một cách sử dụng hiểu quả bất ngờ đến những việc đơn giản. Bạn đã từng bao giờ...

 
0

Notifications API Javascripts

Notifications API cho phép webpage hoặc application của bạn gửi notifications tới bên ngoài hệ thống mà không cần phải focus hoặc ngay cả khi hệ thống đang ở trạng thái idle, background. Notifications API cũng đang được...

 
0

Web Speech API Speech Synthesis interface

Tin vui cho những bạn phát triển ứng dụng liên quan đến vấn đề Speech. Hiện tại, Web speech API đã hổ trợ chúng ta 2 chức năng voice recognition (speech to text) và...

 
0

Moniter Unix System: Monit

Hi all, Bài toán đặt ra với mình hôm nay là làm sao chúng ta có thể giám sát được vps hoặc paas or một hệ thống nào đó mà chúng ta muốn. Giám...