Sao lưu và khôi phục dữ liệu trong MongoDB

Hi all,

Nếu bạn đã bắt đầu sử dụng với MongoID mình giới thiệu, thì việc cũng khá quan trọng khi bạn muốn sao lưu dữ liệu dưới local để có thể restore dữ liệu này trên Production.

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một số lệnh cơ bản để có thể thao tác việc sao lưu(dump DB) và Restore DB cực kỳ đơn giản.

  1. Dump DB

MongoDB hỗ trợ lệnh như sau để dump dữ liệu ra tập tin backup:

Ví dụ như sau:

Khá tiếc là mongodb chưa hỗ trợ dump multi collection. Chúng ta nếu muốn dump 1 lần nhiều collection có thể sử dụng một vòng lặp shell script như sau:

Hoặc đôi khi là muốn dump toàn bộ db chỉ loại trừ 1 collection nào đó, lúc đó các bạn có thể sử dụng với tham số

  1. Restore DB

Khi đã hoàn thành việc dump dữ liệu, chúng ta có thể đẩy toàn bộ dữ liệu đã dump này lên server thông qua ftp tool hoặc lệnh scp (tìm cách sử dụng ở bài trước).

Muốn restore vào db production chúng ta sẽ thực hiện lệnh như sau:

Ví dụ:

Mong rằng chia sẻ nhỏ sẽ giúp bạn thực hiện việc sao lưu và phục hồi dữ liệu đơn giản với MongoDB

 

Tiến An

Admin tại RubySG.com

You may also like...