The way to implement the ‘notie-js’

Chào mọi người, Hôm nay mình sẽ trở lại với bài hướng dẫn cách tích hợp ‘notie’ js vào ứng dụng Rails. Đây là một thư viện khá nhẹ và có cách thiết kế khá đơn giản nhưng hiệu quả.

Bạn có thể xem thêm về ‘notie’ tại đây.

Sau đây mình hướng dẫn sơ các bước tích hợp vào ứng dụng Rails như sau:

B1: Cài đặt thư viện vào ứng dụng rails

B2: Thêm thư viện vào ứng dụng rails.

Tại application.js (thêm trước turbolinks nhé các bạn)

Tại application.sass

B3: Tạo flash_helper (helpers/flash_helper.rb)

B4: Đưa flash_helper vào sử dụng.

Qua hướng dẫn này, mình nghĩ rằng việc tích hợp thêm một flash notice vào ứng dụng Rails sẽ dễ dàng và làm cho ứng dụng sinh động hơn.

P/s: Chúng ta có thể hoàn toàn custom ‘notie’ sử dụng như input, data-confirm, … vì đây là các đặc trưng được cung cấp bởi thư viện ‘notie’.

Thân chào,

 

Leave a Reply