Điểm qua Rails 6.0 vừa phát hành

Rails 6.0 vừa được phát hành với sự đóng góp của hơn 341 contributors với nhiều bổ sung và cập nhật đáng chú ý. Nào chúng ta cùng điểm qua nhé:

Action Mailbox: Action Mailbox cho phép income email được lưu trữ dưới dạng record InboundEmail sử dụng Active Record. Như vậy chúng ta có thể track email đến và xử lý email ngay trong ứng dụng Rails. Action Mailbox được tích hợp cho nhiều mail service khác nhau như Amazon SES, Mailgun, Mandrill và SendGrid. Bạn có thể tham khảo thêm thông tin về Action Mailbox tại https://weblog.rubyonrails.org/2018/12/13/introducing-action-mailbox-for-rails-6/

Action Text: Như vậy là Rails đã hoàn toàn tích hợp một trình rich text editor Trix hỗ trợ hoàn toàn những tính năng cần thiết như chèn ảnh, link, format text, list… tương tự như đôi với CkEditor hay TinyMCE. Trước đây chúng ta phải install thêm các Gem để hỗ trợ cho tính năng format cho rich text, nhưng với Action Text được tích hợp vào Rails 6 này chúng ta có thể dễ dàng sử dụng trong hệ thống

Multiple database support: chức năng mới cho phép ứng dụng Rails kết nối với nhiều database cùng lúc cho một hoặc nhiều model khác nhau. Việc này cho phép bạn có thể phân tách và xử lý data một cách hiệu quả so với các bản trước đây

Parallel testing support: Với việc hỗ trợ xử lý song song các tiến trình test, mỗi process sẽ được chạy với một db riêng, song song và nhanh chóng hiệu quả hơn so với chạy tuần tự cho từng test cases so với trước đây, giúp rút ngắn thời gian chạy test và chờ đợi cho các nhà lập trình

Bạn có thể tham khảo thêm các bổ sung và cập nhật chi tiết hơn tại https://weblog.rubyonrails.org/releases/

 

Leave a Reply