Giới thiệu Sublime Text và một số phím tắt hiệu quả

Sublime Text là trình soạn thảo văn bản (Text Editor hoặc Code Editor) hỗ trợ hiệu quả và nhanh chóng trong quá trình phát triển dự án của lập trình viên hiện nay, phiên...