The way to implement the ‘notie-js’

Chào mọi người, Hôm nay mình sẽ trở lại với bài hướng dẫn cách tích hợp ‘notie’ js vào ứng dụng Rails. Đây là một thư viện khá nhẹ và có cách thiết kế...