Singleton Class

Hi all, Đã lâu chưa có bài viết mới, hôm nay mình xin tiếp tục với bài viết về 1 Design Pattern (mẫu thiết kế) là Singleton. Singleton chắc không còn xa lạ với...