Category: Server & DevOps

Các vấn đề liên quan setup vps, server, deploy, bảo mật server

0

Map Recude in Mongoid

Chào các bạn, Nằm trong serial về Mongoid, hôm nay mình xin giới thiệu về map-reduce trong mongodb và cách sử dụng trong mongoid. Map-reduce là cơ chế xử lý truy vấn dữ liệu...