Category: Thuật toán

0

Giải thuật Kruscal trong Ruby

Giải thuật Kruscal tìm cây khung nhỏ nhất trên 1 đồ thị Dưới đây là cài đặt của thuật toán trong Ruby

Test:

  Have fun!