Tagged: Carrierwave

0

Cài đặt factory girl cho Carrierwave upload

Trong bài này mình sẽ nói về cách setup 1 factory_girl cho model có upload với carrierwave: Giả sử chúng ta có model sau:

Các bước tiến hành như sau: Định nghĩa factory_girl...