Tagged: elasticsearch

1

Integrate ElasticSearch with chewy

Bạn đã biết cách tích hợp Elasticsearch vào Rails app với một gem khá gọn là SearchKich. Tuy nhiên đôi lúc yêu cầu công việc không hẳn chỉ đơn giản trong vấn đề index...

 
0

Tích hợp ElasticSearch với searchkick

Bài viết này sẽ hướng dẫn làm như thế nào để add search với elasticsearch tới Rails app. Elasticsearch là gì ? Elasticseach là một search index, giúp ta index dữ liệu từ database...