Tagged: Heroku

1

Deploy rails app with heroku

Bạn chuyên lập trình Rails? Vậy thì chắc hẳn là bạn đã từng một lần deploy app lên Heroku, the cloud application flatform có đúng không? Nếu bạn vẫn chưa từng, đừng lo, bài...