Tagged: multithread

0

Parallel: Multi Threading và Multiple Processes

Hi all, Đã lâu chưa đăng bài viết mới, hôm nay mình sẽ giới thiêu về 2 kỹ thuật (tech point) cho các bạn, đó là MultiThreading và Multiple Processes. Chắc hẳn các bạn...