Tagged: redis

0

Implement Go-worker with Sidekiq Enqueue

Chào mọi người, Đã từ lâu mình muốn viết bài về một số Backgroud worker ngoài những backgroud mình đã giới thiệu trước. Như đã biết Ruby là ngôn ngữ thông dịch, về nguyên...