Tagged: tips

0

Quick Tip: Rails I18n với Sublime Text

Làm việc các ứng dụng hỗ trợ multi languages trong Rails app với I18n, đôi khi khiến các lập trình viên phải cảm thấy khó khăn do phải liên tục định nghĩa nhãn và...

 
0

Generate nhanh rails app với RailsBricks

RailsBricks giúp bạn generate nhanh rails app với các tùy chọn và gem thông dụng. Tất cả bạn cần chỉ là install gem và đánh lệnh generate.  

 

  Cuối cùng...